eesti

english

russian
MEIST Tegevus Meeskond kontaktandmed

MIKS ME OLEMAS OLEME?

 MTÜ Clarus on asutatud 2001 a. suvel eesmärgiga toetada mittetulundus-, riigi- ja erasektori organisatsioonide projektide teostamist.

Oleme eelkõige hea sõpruskond, kes naudib lisaks oma põhitööle uute projektide käivitamist ja juhtimist, ühingute ja ettevõtete nõustamist/koolitamist tulevikku suunatud otsuste tegemisel. s.h:

 • arengukavade koostamine
 • projektide ettevalmistamine, teostamine ja hindamine
 • ressursside - inimesed, aeg, finantsvahendid – planeerimine
 • rahataotluste koostamine, projektide kirjutamine alates ettevõtetest ja lõpetades Euroopa Liidu programmidele
 • Uue töölepinguseaduse alane nõustamine MTÜ-dele 
 • EL poolt toetatavate projektide juhtimise- ja/või finantsjuhtimise korraldamine

samuti oleme valmis appi tulema, kui on vajadus organisatsiooni liikmete oskuste arendamise järele s.h:

 • meeskonna moodustamine ja juhtimine
 • suhtlemine avalikkusega, koostööpartnerite leidmine ja läbirääkimiste pidamine
 • projektide planeerimine ja juhtimine
 • Enese­kehtestamine ja mõjutamis­oskused 
 • Ajajuhtimine
 • Loovus ja “kastist välja" hoiaku kujundamine

MTÜ Claruse tugevusteks peame:

 • Oleme enda hinnangul rõõmsameelsed, eluterve ja professionaalse suhtumisega inimesed, kes naudivad oma tööd
 • Eelistame traditsioonilistele loenguvormidele interaktiivsete koolitusmeetodite kasutamist ja kogemuste keskset õppimist, sest see tuleb meil üldjuhul hästi välja :)
 • Tänu oma põhitööle peame ise pidevalt õppima ja arenema - iga järgmine meie koolitus on tänu sellele parem kui eelmine. 
 
alateemad

 » Ettevõtluse infopäevad

partnerid lingid
MTÜ Clarus | Künnapuu 18 Tallinn 12011 | info@clarus.ee | www.clarus.ee webmaster