jama lugu, päring ebaőnnestus CLARUS
eesti

english

russian
MEIST Tegevus Meeskond kontaktandmed

MTÜ Clarus koostöös Mainori Kõrgkooliga viib läbi projekti „Ettevõtluse infopäevad“, projekt on toetatud PRIA  Leader – meetme raames.

Projekti läbiviimise kohaks on Tuuru maja, Vabrikuväljak 1, Kärdla, Hiiumaa.

Projekti eesmärkideks on:

  • aidata sealsete noorte  ettevalmistus kõrgkoolidesse kandideerimisel viia mandrinoortega  samale tasemele, mis võimaldab suunata õppijaid pidevõppele ning toetada järgnevate oskuste -ettevõtlikkus, analĂĽĂĽsivõime, koostöövalmidus, juhtimisoskuse omandamist.
  • julgustada täiskasvanuid inimesi, kelle haridustee on erinevatel põhjustel poolikuks jäänud, perspektiivis edasi õppima, et olla tööjõuturul konkurentsivõimeline  ning enesekindlam.

Seminaride sarja maht on 3,5 ainepunkti ning see on kooskõlas Mainori Kõrgkooli ainepunktide kavaga. Ettevõtlusloengud viiakse läbi aastal 2009/2010, üheksateistkümnel nädalal ning on plaanitud reedesele päevale (10.00-15.00).

Kokku on auditoorseid tunde 126 ning iseseisva töö mahuks on osalejatel keskmiselt 17 tundi. Loengud lõppevad eksamiga. Loenguid viivad läbi Mainori Kõrgkooli õppejõud.

Loengusarjad:

1. Majanduse laused:

Majanduse aluste loengus antakse osalejatel ülevaade mikroökonoomika baasteooriatest. Leiavad käsitlust probleemid, mis on seotud majapidamisteooria ja firmateooriaga. Tutvustatakse valitsuse osa majanduses. Tuuakse välja majanduse üldise tasakaalu probleemid:

säästude-investeeringute, valitsuse tulude-kulude, maksebilansi tasakaal. Loengutes tutvustatakse kaubanduspoliitikat ning lahatakse euro kasutuselevõtuga seotud probleem

2. Ettevõtluse alused        

Ettevõtluse alustes selgitatakse ettevõtluse mõistet ning ettevõtluse ajalugu. Õpilastele antakse ülevaade ettevõtluse olemusest ning ettevõtjaks kujunemise protsessist ( ettevõtja mõiste ja selle areng, ettevõtja ja juht, naiste eripära ettevõtjana, väikeettevõtte omamisega kaasnevad eelised, probleemid ja riskid). Õppejõud annab suuniseid äriidee leidmiseks ja äriplaani koostamiseks. Tutvustatakse ettevõtluse tugisüsteemi ja abiallikaid ettevõtte rajamisel. Õpetatakse marketingi tegemist väikefirmas ning turu-uuringute läbiviimist. Selgitatakse ettevõtte alustamise erivõimalusi, ettevõtte rajamiseks vajalike protseduuride tegemist, finantsplaani koostamist ning tasuvusarvutuse tegemist. Loengutes puudutatakse erinevaid kasvustrateegiad ja ettevõtete pankrotistumise põhjuseid.

Projektijuht Jane Sinijärv jane.sinijarv@kki.ee 524 4110

 
alateemad

 » Ettevõtluse infopäevad

partnerid lingid
MTÜ Clarus | Künnapuu 18 Tallinn 12011 | info@clarus.ee | www.clarus.ee webmaster